TR
EN
Kalite

 

Firmamız kalite politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

  • Dünya pazarında rekabet edebilecek fiyata en yüksek kalitede ürün üretebilmek hedefimizdir.
  • En önemli ürünümüz kalitedir. Kaliteyi kontrol etmeyeceğiz, üreteceğiz.
  • Kalite şirketimizin kültürüdür. Onu sürekli geliştireceğiz.
  • Firmamızda görevli her personel kendinden bir önceki prosesin müşterisidir. Herkes müşterisine verdiği ürün veya hizmeti beğendirmek zorundadır.
  • Kalite hepimizin sorumluluğundadır. Hedefimiz problem çözmek değil, problemi kaynağında önlemek ve yok etmektir.
  • Yasal şartlar, mevzuat şartları, müşteri şartları dâhil olmak üzere ISO 9001:2015 Standartlarının istemiş olduğu tüm şartlara uyacağımızı ve kuruluşun bağlamında tüm taraflar ile ilgili şartları sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
  • Her kademede personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak onları sürekli destekleyeceğiz.
  • Kalite Yönetim Bölümü tamamen bağımsız olacaktır.
  • Hedef sıfır hataya yaklaşmak ve %100 müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ PRENSİPLERİMİZ:

Üst yönetim tarafından, kuruluşu iyileştirilmiş performansa doğru yöneltmek için kullanılmak üzere sekiz adet kalite yönetim prensibi benimsenmiştir.

A      Müşteri Odaklılık :

Kuruluşlar müşteriye bağlıdır, bu nedenle müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamaya, müşteri şartlarını yerine getirmeye ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekliyiz.

B      Liderlik:

Tüm takım ve süreç liderleri, kuruluşun amaç ve idare birliğini oluşturmuştur. Bunlar, kişilerin, kuruluş hedeflerin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

C     Çalışanların Katılımı:

Her seviyedeki tüm kişiler bu kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

D     Proses Yaklaşımı :

Arzulanan bir sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar, bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. 

E     Yönetimde Sistem Yaklaşımı:

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve önerilmesi hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

F     Sürekli İyileştirme :

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun devamlı hedefi olmalıdır.

G     Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım :

Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.  

H     Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri:

Bir kuruluş ve tedarikçileri bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.