TR
EN
MICROSWITCH

ERTA, 2004 yılından bu yana pişiriciler için microswitch üretmektedir.
Standart üretimimizde döndürmeli ve basmalı olarak iki ana grup altında 8 farklı model mevcuttur.

Microswitch modellerimiz CE sertifikasına sahiptir.

BASMALI MICROSWITCH
DÖNDÜRMELİ MICROSWITCH